Савез синдиката Републике Српске у 2020. години наставља борбу за веће плате и боље услове рада

Савез синдиката Републике Српске у 2020. години наставља борбу за веће плате и боље услове рада
Савез синдиката Републике Српске у 2020. години наставља борбу за веће плате и боље услове рада

2019. година је била значајна година у раду Савеза синдиката Републике Српске. Као озбиљан већински репрезентативни социјални партнер у Републици Српској, годину на измаку смо посветили кампањи за повећање плата свим радницима. Уз предан рад свих гранских синдиката израдили смо кључни Документ који представља Програм рада Савеза сидиката РС за наредне три године. Оно што је најзначајније у том Документу јесте управо борба за повећање плата свим радницима у Републици Српској из два разлога. Први разлог су изузетно ниске плате које не могу да обезбиједе пристојан живот радницима у Републици Српској, а други је одлазак квалификоване продуктивне радне снаге са наших простора у друге земље, како би обезбиједили егзистенцију себи и својим породицама. Важно је рећи да смо успјели да у свим секторима дође до повећања плата. Када говоримо о јавном сектору, дошло је до повећања плата кроз измјене Закона о платама у просјеку 10%, а управо то је био један од кључних елемената нашег Документа. Наравно да смо у преговорима са социјалним партнерима ставили акценат на оне плате које су ниске и оне су се повећале у већем проценту, а оне које прелазе просјек су повећане у мањем проценту. Када говоримо о реалном сектору ту је ситуација шарена. У неким фирмама плате су кроз појединачне колективне уговоре повећане од пет, осам, 10 или 12%, зависи од капацитета привредног субјекта, али и способности преговарача у том процесу. Саставни елемент је и најнижа плата.

Најнижа плата у 2020. години биће 520 КМ

Захтјев Савеза синдиката и наш циљ је да до средине идуће године најнижа плата пређе 600 КМ. Први корак је био 550 КМ да би крајем првог квартала 2020. године најнижа плата порасла на 600 КМ. Нисмо успјели да се договоримо са послодавцима, јер они не желе да преговарају, јер они не желе да се договарају, не желе да потпишу колективне уговоре, не желе да повећају плате. Влада Републике Српске  искористила је своје законско право и повећала најнижу плату за 70 КМ. Наравно да то није довољно, али је први корак који даје за право да можемо и морамо и више и боље и да најнижа плата мора прећи 600 КМ, а просјечна плата у 2020. години мора прећи 1.000 КМ. Такође смо успјели да повећамо накнаду за вријеме незапослености радницима, али и дужину примања новчане накнаде. Важно је за све раднике у РС да код тешких обољења за вријеме боловања радници примају пуни износ плате.

Програм економских реформи

Када говоримо о економским реформама које смо радили заједно са Владом РС и пословном заједницом, све оно што јесте законодавни оквир и закони који су нама важни  јесу измјене и допуне Закона о раду, израда Стратегије заштите на раду, израда Закона о спречавању злостављања и узмениравања на радном мјесту. Наши захтјеви су усвојени и дио су економских реформи за наредну годину. У 2020. години очекујемо измјену Закона о раду, као најважнијег закона за све раднике Републике Српске у корист побољшања права радника,  а то значи да би те измјене биле дефинисане онако како смо говорили и прије четири године, да радник има право да преговара о висини своје плате, да се то дефинише колективним уговором, да има утврђену дужину годишњег одмора, да га послодавац без дисциплинског процеса не може казнити. Када говоримо о Програму економских реформи и да не изгледа све тако једноставно – ми тражили, а они прихватили, имали смо нешто што је карактеристично за поједине послодавце а то је да су направили подвалу и убацили у Програм економских реформи да раднику који је на „обичном“  боловању, плата буде умањена за додатних 20% односно да плата за вријеме боловања износи 50%. Међутим, снагом аргумената и нашом борбом смо успјели да Влада Републике Српске избрише смањење плате за вријеме боловања и нама је то јако важно.

Нови захтјеви Савеза синдиката РС у 2020. години

У сусрет 2020. години Савез синдиката РС је припремио нове захтјеве за Владу Радована Вишковића, рачунајући  на то да је Влада донијела низ мјера које су омогућиле послодавцима да имају плаћено породиљско одсуство од стране Фонда дјечије заштите РС, да имају Закон о подстицајима у реалном сектору којим је за свако повећање плата радницима смањен износ доприноса чак до двије трећине, да је Влада обезбиједила и диркетна средства као помоћ ка реалном сектору, да је политика ИРБ-а усмјерена ка скоро ослобађању каматне стопе послодавцима који желе да инвестирају, да је добит у РС опорезива тек за 10%, да је оно што се инвестира ослобођено било каквог пореза. Све смо то подржали само са једним циљем да послодавци повећавају плате радницима. Нажалост, већи дио послодаваца то није учинио у довољној мјери. Зато смо већ обавијестили социјалне партнере да ћемо у 2020. години тражити додатно повећање плата свим радницима у РС, да просјечна плата буде неопорезива. Према подацима званичне статистике просјечна плата за 11 мјесеци 2019. године је износила 903 КМ, а наша је процјена да ће то бити негдје преко 400 КМ што би значило додатних 40 КМ свим радницима,  уколико Влада РС прихвати наш захтјев. У врху агенде рада Савеза синдиката РС и трогодишњег плана јесте повећање плата снагом аргумената, чињеница и истраживања академске заједнице. Зато за преговарачким столом морамо убједити партнере да се плате повећавају. Стабилност социјалних  фондова важна је како за Републику Српску тако и за нас.

Уједињени можемо правити добре кораке

Уважени грански синдикати који дјелујете у оквиру Савеза синдиката РС, уважени чланови Синдиката, кључна порука за 2020. годину је да солидарно, уједињени можемо правити добре кораке. Солидарност и јединство може донијети резултате, а то је показала година која је иза нас, али мора нас бити више, морамо радити више, јер то од нас очекују радници Републике Српске. Савез синдиката РС је спреман са својим тимовима да пружи пуну подршку свим гранским синдикатима и да сви заједно биљежимо помаке у корист оних који раде у Републици Српској.

Желим у име Савеза синдиката РС свим добрим људима, свим нашим члановима да 2020. година буде срећна, да будемо здрави и да наш рад буде верификован новим повећањем плата, бољим условима рада и да нас буде више.  


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!