Savez sindikata Republike Srpske nije podržao Budžet RS za 2018. godinu

Postignut je dogovor socijalnih partnera u vezi Programa ekonomskih reformi 2018-2020. godine i Prijedloga zakona o doprinosima, Savez sindikata RS nije podržao Budžet RS za 2018. jer nisu usvojeni zahtjevi sindikata korisnika budžeta
Postignut je dogovor socijalnih partnera u vezi Programa ekonomskih reformi 2018-2020. godine i Prijedloga zakona o doprinosima, Savez sindikata RS nije podržao Budžet RS za 2018. jer nisu usvojeni zahtjevi sindikata korisnika budžeta

Na sjednici Ekonomsko socijalnog savjeta koja je održana danas  u Domu sindikata u Banjoj Luci , postignut je dogovor socijalnih partnera u vezi Programa ekonomskih reformi 2018-2020.godine i Prijedloga  zakoma o doprinosima. Ova dva dokumenta dobili su podršku od Saveza sindikata RS, Vlade RS i Unije udruženja poslodavaca RS.

Savez sindikata RS nije podržao Budžet RS za 2018. jer nisu usvojeni  zahtjevi sindikata korisnika budžeta .


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!