Rješenje Ministarstva pravde o minimumu procesa rada za Sindikat pravosuđa nezakonito i neprihvatljivo

Rješenje Ministarstva pravde o minimumu procesa rada za Sindikat pravosuđa nezakonito i neprihvatljivo
Rješenje Ministarstva pravde o minimumu procesa rada za Sindikat pravosuđa nezakonito i neprihvatljivo

Rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka u institucijama pravosuđa Republike Srpske za Sindikat pravosuđa Republike Srpske je nezakonito i neprihvatljivo. Nakon Odluke Republičkog odbora ovog sindikata od 9. februara ove godine o stupanju u generalni štrajk, koji počinje 28. februara 2024. godine, Ministarstvo pravde Republike Srpske izdalo je Rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada, kojim je, kako kaže predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović, uništen socijalni dijalog i sve ono što je urađeno u proteklih 10 godina.

„Dokazaćemo da je Rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada nezakonito.  Najgore od svega je što su Ministarstvo pravde RS i ministar Bukejlović imali samo jedan cilj, a to je da se uguši štrajk u pravosuđu, jer po ovom rješenju, koje nas je zaprepastilo, znači da do 98% ljudi mora da radi. Podsjećamo vas da je posljednjim rješenjem, koje je i dalje na snazi bilo jasno definisano da 20% radnika, od ukupnog broja, mora da radi“, kaže Petrović.

Mladen Bašević, predsjednik Skupštine Sindikata pravosuđa Republike Srpske rekao je danas novinarima u Banjoj Luci da je od 46 predsjednika sindikalnih organizacija na Skupštinu došlo njih 42. Iz Sindikata pravosuđa kažu da su zbog rješenja podnijeli zahtjev za vanrednu inspekciju Repuličkoj upravi za inspekcijske poslove, kao i predsjedniku Narodne skupštine RS za tumačenje Zakona o štrajku.

„Zakon o štrajku je donijet 2008. godine i pretrpio je manje izmjene 2020. godine, a te izmjene se nisu ticale procesa minimuma rada u pravosudnim institucijama. Članom 25  pomenutog Zakona je regulisano da poslodavac rješenje o minimumu procesa rada donosi 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o štrajku, a novo rješenje je Ministarstvo pravde Srpske donijelo 22. februara ove godine, nakon Odluke o stupanju u štrajk“, kaže Bašević.

Iz Sindikata pravosuđa RS poručuju da ovakav odnos sile prema zaposlenim u institucijama pravosuđa neće prihvatiti i da će se boriti svim zakonskim sredstvima, kako bi dokazali da je Odluka o štrajku i način provođenja istog, legalna, za razliku od Rješenja o utvrđivanju minimuma procesa rada.

“Skupština se nastavlja. Znaće se ovih dana tačno na koji način ćemo sprovesti naše aktivnosti. U štrajk idu svi administrativni radnici, a razloga je više. Radnici zaposleni u sudovima, tužilaštvima, Sudskoj policiji, kazneno-popravnim ustanovama i Pravobranilaštvu su diskriminisani po pitanju regresa, toplog orboka i naknade za minuli rad. Tražimo i da se iz našeg Zakona o platama izbaci odredba koja kaže „do 35% naknade za obim i težinu poslova je uračunato u osnovnu platu“, jer je to nonsens. Tražimo i da se izbaci i stavi u kolektivni ugovor, gdje je i mjesto. Tražimo da se administrativnim radnicima procentualno poveća plata svaki put kada se poveća sudijama u tužiocima, koji su imali dva povećanja od prošle godine, a mi nulu. Nema rada u pravosudnim institucijama bez tehničkog osoblja, sudske policije, administracije, stražara i svih ostalih koji rade u pravosuđu, a nisu nosioci pravosudnih funkcija“, kaže Petrović.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske poziva se na Ustav RS i pravo na štrajk i slobodu sindikalnog organizovanja, kao i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, član 11, 14 i 17 i smatra da Rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada predstavlja kršenje prava radnika zaposlenih u pravosudnim institucijama u Srpskoj. Skupština Sindikata pravosuđa RS nastavlja sa radom, a odluke o daljim aktivnostima na vrijeme će biti saopštene javnosti.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!