Radionica „Primjena zakona o radu u sudskoj praksi sa prijedlogom mogućih rješenja za izmjene i dopune zakona o radu“

Radionica „Primjena zakona o radu u sudskoj praksi sa prijedlogom mogućih rješenja za izmjene i dopune zakona o radu“
Radionica „Primjena zakona o radu u sudskoj praksi sa prijedlogom mogućih rješenja za izmjene i dopune zakona o radu“

Na Jahorini se 7. i 8. juna održava radionica o temi „Primjena Zakona o radu u sudskoj praksi sa prijedlogom mogućih rješenja za izmjene i dopune Zakona o radu “  koju Savez sindikata Republike Srpske organizuje zajedno sa Američkim centrom solidarnosti – Program za Balkan koji su nakon dugo godina otvorili svoju kancelariju  u Beogradu za podršku sindikatima iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije.

Predavač na radionici biće Sead Alić predsjednik Osnovnog suda u Srebrenici, te predavači iz Američkog centra solidarnosti, koji će održati predavanja na temu „Međunarodna organizacija rada –  stogodišljica rada“ i „Mehanizmi Međunarodne organizacije rada za zaštitu sindikalnih lidera“.

U radu radionice učestvuju pravnici iz Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata Republike Srpske. Krajnji cilj radionice je priprema Radne grupe koja će raditi na izmjenama i dopunama Zakona o radu