Prvo Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu u BiH počinje danas u Tesliću

Prvo Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu u BiH počinje danas u Tesliću
Prvo Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu u BiH počinje danas u Tesliću

Povodom obilježavanja Evropske nedjelje zaštite i zdravlja na radu, Udruženje inženjera zaštite i zdravlja na radu Banjaluka, u saradnji sa Savezom sindikata RS, Savezom samostalnih sindikata BiH i Udruženjem za unapređenje zaštite na radu iz Sarajeva, danas i sutra u Tesliću organizuje prvo Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu u BiH.

Save sindikata Republike Srpske u skladu sa donesenom kongresnom rezolucijom o potrebi izrade Statregije zaštite na radu daje punu podršku i jedan je od pokrovitelja održavanja Savjeta iz oblasti zaštite na radu u BiH. Kako su nalazi inspektora pokazali da se, nažalost, povećava broj povreda na radu sa smrtnim ishodom, kao i broj teških povreda na radu,  važno je da Republika Srpska dobije Strateški dokument koji će utvrditi sve manjkavosti, ali i ponuditi bolja rješenja za izmjene ili donošenje novog Zakona o zaštiti na radu. Prvo Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu biće prilika da se razmjene iskustva sa inženjerima zaštite i zdravlja na radu iz Slovenije, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije i sve to će poslužiti za izradu Strategije zaštite na radu.

Prvo Savjetovanje iz oblasti zaštite na radu počinje danas u 15,15 časova, a završava sutra u podne.