Predstvaljena Inicijativa Saveza sindikata RS za izmjene seta zakona u cilju zaštite žena – radnica, majki i budućih majki

Predstvaljena Inicijativa Saveza sindikata RS za izmjene seta zakona u cilju zaštite žena – radnica, majki i budućih majki
Predstvaljena Inicijativa Saveza sindikata RS za izmjene seta zakona u cilju zaštite žena – radnica, majki i budućih majki

Savez sindikata Republike Srpske predstavio je danas novinarima u Banjaluci zvaničnu Inicijativu za izmjene seta zakona iz oblasti rada i zdravstva u cilju zaštite žena – radnica, majki i budućih majki. Inicijativa je juče upućena i na adresu Željki Cvijanović, predsjednici RS, a čiju podršku očekuju u Savezu sindikata RS, Uniji udruženja poslodavaca  i Vladi RS.

Naime, u posljednjih godinu dana rađena su istraživanja kada su u pitanju problemi sa kojima se suočavaju žene, radnice, sa ambicijom da se ti problemi riješe. Aktivna politika Željke Cvijanović, predsjendice RS kroz projekat jačanja pronatalitetne politike u RS, bio je argument više za zvaničnu Inicijativu Saveza sindikata RS za izmjene seta zakona iz oblasti rada i zdravstva u cilju zaštite žena – radnica, majki i budućih majki.

„Odluka žene da rodi dijete je velika i hrabra odluka, koja nema pravu zvaničnu podršku. Ovaj problem trebamo smjestiti i u realni kontekst u kome se nalazi RS, a to je da je prije svega odnos penzionera i radnika skoro isti, sve je manje upisanih prvačića, što znači da je manje i srednjoškolaca i studenata, stopa smanjenja stanovništva je vidljiva, postajemo stara nacija, a broj radnika se smanjuje. Stopa prirodnog priraštaja je negativna, više umre nego što se rodi. Ključni problem je i odlazak maldih ljudi, odnosno cijele porodice, zbog loših uslova rada i niskih plata. Zato smatramo da ženama radnicama treba pomoći i onima koje planiraju trudnoću i onima koje su trudne“, rekla je Ranka Mišić.

Tokom istraživanja otkrivena su četiri ključna problema. Prvi problem je pitanje bolovanja žene koja je trudna i mora čuvati trudnoću, a koja tokom bolovanja ima ima umanjenu platu za 30%. Zahtjev Saveza sindikata RS je da tokom bolovanja dobija puni iznos plate. Drugi problem je pitanje žena koje rade na određeno vrijeme, a ako mora zadnji mjesec ugovora na određeno vrijeme otići na porodiljsko, ona će dobiti samo 405 KM kao i druge žene koje nisu radile. Zahtjev Saveza sindikata je da žena narednih 12 mjeseci kada ode na porodiljsko, ima puni iznos palte kao da je radila kod tog poslodavca. Treći problem su majke koje zbog njege djeteta moraju na bolovanje i takođe imaju umanjenu platu za 30%, pa je zahtjev da do djetetove navršene 7. godine dobiju punu platu, bez umanjenja. Četvrti problem nastao je početkom ove godine,  u firmama i ustanovama koje su povećale plate. Sve žene koje su otišle na porodiljsko od januara ove ili decembra 2019. godine, a rade u na primjer javnom sektoru imaće naknadu tokom porodiljskog prosjek 12 plata. To znači da porodilja gubi visinu jedne plate tokom porodiljskog odsustva, jer neće dobiti uvećanu platu.

Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS rekao je novinarima u Banjaluci da je neophodno izmjeniti set zakona, to su izjene i dopune Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, kako bi Inicijativa bila uvažena.

„Mi u sklopu Saveza sindikata imamo besplatnu pravnu pomoć za naše članove, a izuzetak su trudnice i buduće majke, koje ukoliko imaju nekih problema uvijek mogu da se obrate na našu adresu“, rekao je Goran Stanković.

Rekao je i da se radnice, koje moraju čuvati trudnoću, ili one koje imaju ugovor na određeno a moraju na porodiljsko, svakodnevno obraćaju Savezu sindikata Republike Srpske. Činjenica je i da dosta majki ne ide na bolovanje zbog njege djeteta, jer im plata bude umanjena, a dosta je radnica iz policije, obrazovanja, pravosuđa koje su se javile u Savez sindikata jer im novo uvećanje plata nije uračunato. Napomenuo je da ova Inicijativa brzo može ugledati svejtlo dana, samo ako postoji ozbiljna volja da se pomogne trudnicama.

Novac za ove namjene neophodno je obezbijediti iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Fonda dječije zaštite RS i budžeta RS, ako zaista postoji ozbiljno opredjeljenje da se podmlađuje  RS da nas bude više i da socijalni fondovi i budžet budu puniji, poručeno je sa današnje koferencije za novinare.

Inicijativa Saveza sindikata RS za izmjene seta zakona u cilju zaštite žena – radnica, majki i budućih majki