Povećana visina i dužina trajanja naknade za nezaposlene u Republici Srpskoj

Povećana visina i dužina trajanja naknade za nezaposlene u Republici Srpskoj
Povećana visina i dužina trajanja naknade za nezaposlene u Republici Srpskoj

Danko Ružičić, član radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o posredovanju pri zapošljavanju je za Elta televiziju rekao da je Savez sindikata RS postigao veliki uspjeh, jer je inicirao promjene koje se tiču povećanja novčane naknade u slučaju prekida radnog odnosa i dužine njenog trajanja, a koje su uvršete u pomenuti zakon. Do sada je bila praksa da radnik najduže 12 mjeseci prima novčanu naknadu, bez obzira što ima 39 godina staža. Novim zakonom radnik koji ima više od 20 godina staža  prima novčanu naknadu 12 mjeseci,  ako ima više od 30-35 godina staža, prima 18 mjeseci naknadu, a radnik od 35 goodina staža i više primaće novčanu naknadu preko 24 mjeseca.

Pogledajte prilog ELTA TV