Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u preduzeću a.d. Tehnički remont Bratunac

Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u preduzeću a.d. Tehnički remont Bratunac
Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u preduzeću a.d. Tehnički remont Bratunac

Predstavnici sindikalne organizacije i rukovodstva preduzeća a,d, Tehnički remont Bratunac, danas su potpisali Kolektivni ugovor za zaposlene u ovom preduzeću. Ugovor je u ime sindikalne organizacije potpisao Branislav Milošević, predsjednik, a stručni tim preduzeća koji je i učestvovao u pregovorima, predstavljao je Željko Pantelić, šef Službe za ljudske resurse.

Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.

Kolektivni ugovor će važiti naredne 3 godine, a njegov sastavni dio su i Odluke o načinu utvrđivanja obračuna plata, naknadama za službena putovanja i isplati naknada za prevoz radnika.

Preduzeće TRB Bratunac je lider u namjenskoj industriji u Republici Srpskoj. Briga o radnicima i kvalitetan socijalni dijalog, kao i društveno odgovorno poslovanje,  su važan dio poslovne politike ovog preduzeća.