Pojašnjenje Zaključka Vlade Republike Srpske o dobrovoljnom odricanju dijela plate za mart 2020. u korist Fonda solidarnosti

Pojašnjenje Zaključka Vlade Republike Srpske o dobrovoljnom odricanju dijela plate za mart 2020. u korist Fonda solidarnosti
Pojašnjenje Zaključka Vlade Republike Srpske o dobrovoljnom odricanju dijela plate za mart 2020. u korist Fonda solidarnosti

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske dostavio je na adrese svih sindikalnih organizacija pojašnjenje Zaključka Vlade Republike Srpske  o dobrovoljnom odricanju dijela plate za mart 2020. u korist Fonda solidarnosti. Naime, ovih dana vlada određena konfuzija kod članova sindikata i ostalih zaposlenih u oblasti obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske u pogledu realizacije zakljucaka Vlade Republike Srpske.

Zaključkom Vlade Republike Srpske broj:04/1-012-2-935/20 predlaže se da zaposleni u institucijam Republike Srpske dobrovoljno pokažu humanost i solidarnost i da zaposleni čija su neto primanja do 1000 KM izdvoje do 5% od iznosa svoje neto plate, a zaposlni čija su primanja u neto iznosu preko 1000 KM izdvoje do 10% od iznosa svoje neto plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Naglašavamo, odluka je lična, odnosno pojedinačno pravo svakog zaposlenog da na principu dobrovoljnosti i solidarnosti bez uticaja bilo koga donese odluku u vezi navedenog zaključka. Dakle, u zaključku Vlade Republike Srpske nema nikakvog pritiska i prisile na pojedinca, ponavljam odluka je dobrovoljna.

Ukoliko bilo ko vrši pritisak na članove sindikata i ostale zaposlene neophodno je to prenijeti  predsjednicima sindikalnih organizacija koji će u pisanoj formi o tome obavijestiti  nadležne organe sindikata.