Počela sindikalna škola za mlade sindikalne aktiviste

Počela sindikalna škola za mlade sindikalne aktiviste

Aktiv mladih Saveza sindikata Republike Srpske zajedno sa Sekcijom mladih SSS BiH uz podršku Fondacije Fridrih Ebert i ove godine organizuje Sindikalnu školu za mlade sindikalne aktiviste.
Sindikalna škola je prilika da se mladi sindikalni aktivisti iz granskih sindikata koji imaju formiran Aktiv mladih, upoznaju sa osnovnim temama i informacijama iz oblasti radnog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga, osnova sindikalizma, javnog nastupa, te drugim relevantnim temama i aktivnostima koje provode Savez sindikata RS i granski sindikati.
Sindikalna škola se sastoji od tri modula (vikend seminara), po završetku kojih će učesnicima biti dodjeljeni certifikati o završenoj školi.
Sindikalni aktivisti će stečena znanja prenijeti u svoje sindikalne organizacije i granske sindikate iz kojih dolaze, te raditi na boljoj komunikaciji, razmjeni informacija i omasovljenju članstva.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!