Poboljšati materijalni položaj zaposlenih u institucijama pravosuđa u Republici Srpskoj

Poboljšati materijalni položaj zaposlenih u institucijama pravosuđa u Republici Srpskoj
Poboljšati materijalni položaj zaposlenih u institucijama pravosuđa u Republici Srpskoj

Delegacija Sindikata pravosuđa Republike Srpske koju je predvodio predsjednik Siniša Petrović, održala je danas u Administrativnom centru Vlade RS radni sastanak sa resornim ministrom u Vladi Republike Srpske Antonom Kasipovićem, o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u institucijama pravosuđa u Republici Srpskoj.

Dogovoreno je i da se, u što skorijem vremenu, uloži više napora kako bi se poboljšao materijalni položaj svih zaposlenih u pravosudnim institucijama Republike Srpske.

Na sastanku je takođe zaključeno da je potrebno sagledati mogućnosti kako bi se, ovlaštenim službenim licima zaposlenim u kazneno-popravnim ustanovama kao i Sudskoj policiji Republike Srpske utvrdilo pravo na isplatu dodatne naknade, na način kako je to urađeno za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Sindikat pravosuđa će u narednom periodu intenzivirati aktivnosti kako bi u saradnji sa Ministarstvom pravde došlo do povećanja plata svim zaposlenim u oblasti pravosuđa u Republici Srpskoj.