Održana sjednica Sindikalnog odbora u preduzeću „Kolektor CCL“

Održana sjednica Sindikalnog odbora u preduzeću „Kolektor CCL“
Održana sjednica Sindikalnog odbora u preduzeću „Kolektor CCL“

Sjednica Sindikalnog odbora u preduzeću „Kolektor CCL“ Srbac održana je 30. juna 2022. godine. Sjednici je, pored članova odbora, prisustvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Radenko Smiljanić, sa saradnicima. Raspravljano je o uvećanju godišnjeg odmora za zaposlene u skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske i nastvaku pregovora oko usaglašavanja i potpisivanja Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u preduzeću. Nakon sjednice Sindikalnog odbora, jednoglasno su usvojeni zaključci, a o donesenim zaključcima sindikat traži od direktora da se u roku od 7 dana izjasni, kako bi se preduzele druge aktivnosti, ukoliko se ne ispoštuju zaključci Sindikalnog odbora preduzeća „Kolektor CCL“ Srbac.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!