Održan sastanak menadžmenta i sindikata u a.d. Rudnik boksita Srebrenica

Održan sastanak menadžmenta i sindikata u a.d. Rudnik boksita Srebrenica
Održan sastanak menadžmenta i sindikata u a.d. Rudnik boksita Srebrenica

Danas, 06.09.2018. godine održan je sastanak između menadžmenta i sindikalnog odbora preduzeća a.d. Rudnik boksita Srebrenica. Sastanku su prisustvovali Željko Lalušić, predstavnik većinskog kapitala, Mladen Radić, direktor, te Bojan Crnogorac i Ratko Marković, predsjednik i član Upravnog odbora preduzeća. Pored sindikalnog odbora i predsjednika sindikalne organizacije Radeta Grujčića, sastanku je prisustvovao i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić i Milan Jovanović, povjerenik za sindikalnu kancelariju Srebrenica.

Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj situaciji u preduzeću vezano za ostvarenje proizvodnih planova za ovu godinu, kao i o načinima isplate zaostalih dugovanja prema radnicima. Nakon iscrpne rasprave doneseni su sledeći zaključci na osnovu kojih će biti sastavljen i potpisan Protokol između direktora i sindikata u preduzeću.

1. Sindikalni odbor je u potpunosti upoznat od strane predstavnika većinskog kapitala i menadžmenta preduzeća o stanju u preduzeću,

2. Pored minimalne plate za jun koja je isplaćena 05.09.2018. godine, do 20. septembra 2018. godine biće isplaćena i plata za jul 2018. godine,

3. Redovne plate će se isplaćivati na sledeći način:

  • Plata za avgust 2018 i plata za jul 2017 godine biće isplaćene do kraja oktobra 2018. godine
  • Plata za septembar 2018 i plata za avgust 2017 godine biće isplaćene do kraja novembra 2018. godine
  • Plata za oktobar 2018 i plata za septembar 2017 godine biće isplaćene do kraja decembra 2018. godine
  • Plata za novembar 2018 i plata za oktobar 2017 godine biće isplaćene do kraja januara 2019. godine
  • Plata za decembar 2018 i plata za novembar 2017 godine biće isplaćene do kraja februara 2019. godine

4. Do 15 – og novembra 2018. godine će se organizovati novi sastanak, a na kom će biti razmotreno pitanje isplate razlike plata za period decembar 2017 – septembar 2018 godine ( period isplate minimalnih plata ), a u skladu sa pokazateljima ostvarenja plana proizvodnje boksita, o čemu će podaci do ovog perioda biti poznati.

Predstavnici menadžmenta su istakli da se nadaju povoljnim vremenskim prilikama u narednom periodu što bi osiguralo ispunjenje fizičkog obima ptroizvodnje, a samim tim i isplatu zaostalih potraživanja prema radnicima.
Predstavnici menadžmenta su istakli da se nadaju povoljnim vremenskim prilikama u narednom periodu što bi osiguralo ispunjenje fizičkog obima ptroizvodnje, a samim tim i isplatu zaostalih potraživanja prema radnicima.

Predstavnici menadžmenta su istakli da se nadaju povoljnim vremenskim prilikama u narednom periodu što bi osiguralo ispunjenje fizičkog obima ptroizvodnje, a samim tim i isplatu zaostalih potraživanja prema radnicima.