Najniža plata u Republici Srpskoj mora biti povećana

Najniža plata mora biti povećana
Najniža plata mora biti povećana

Stav je Saveza sindikata Republike Srpske da najniža plata treba biti povećana…

Dnevnik RTRS, 04.03.2021.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava