Na adresu Saveza sindikata Republike Srpske stigla potvrda iz Ministarstva rada: samo tri udruženja poslodavaca, od ukupno njih 12, upisana u registar

Nakon što su 13. septembra 2019. godine predsjednici privrednih sindikata, koji djeluju u okviru Saveza sindikata Republike Srpske, postavili pitanje legitimnosti pojedinih udruženja poslodavaca i nakon što je od Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske  zatražena potvrda o registraciji granskih udruženja poslodavaca, koji djeluju u okviru Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, stigla je i zvanična potvrda da su u Registar sindikalnih organizacija i udruženja poslodavaca RS upisana samo tri udruženja poslodavaca: Udruženje poslodavaca komunalnih i uslužnih aktivnosti Republike Srpske, Udruženje poslodavaca tekstilne i kožarsko – prerađivačke industrije Republike Srpske i Udruženje poslodavaca grafičke i novinske djelatnosti, kinematografije, proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira Republike Srpske. Za sva tri navedena udruženja poslodavaca utvrđena je reprezentativnost na odgovarajućim nivoima organizovanja.

Podsjećamo, samo granska udruženja poslodavaca koja su registrovana kod nadležnog Ministarstva i kojima je utvrđena reprezentativnost, imaju pravo da pregovaraju u vezi zaključivanja posebnih (granskih) kolektivnih ugovora.

Informacija o registrovanim udruženjima poslodavaca (.pdf)