Мишљење на одлуке Ванредне скупштине Синдиката управе РС

Мишљење на одлуке Ванредне скупштине Синдиката управе РС
Мишљење на одлуке Ванредне скупштине Синдиката управе РС

Одлуке Ванредне скупштине синдиката управе РС су незаконите, нестатутарне и нелегитимне.

На Ванредној скупштини Синдиката управе Републике Српске, која је одржана дана 24.02.2018. године, усвојена је Одлука о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске . Из преамбуле наведене одлуке, произилази да је иста донесена на основу чл. 100. Статута Синдиката управе Републике Српске .

Одредбом чл. 100. Статута Синдиката управе Републике Српске од маја 2017. године, који је био важећи у вријеме одржавања ванредне скупштине, прописани су ближи разлози из којих Синдикат може иступити из асоцијације у којој је удружен .

Међутим, приликом доношења наведене одлуке Синдикат управе Републике Српске, није поштовао процедуру, која је морала претходити доношењу такве одлуке . Наиме, одредбом чл. 101. прописано је да ће се за провођење одредаба из чл. 99. Статута, водити расправа у синдикалним организацијама и органима Синдиката, те да ће на основу заузетих ставова надлежни орган одлучити .

У конкретном случају, ради се о очигледној грешци приликом куцања Статута, јер је у садржини одредбе чл. 101. требало да стоји „за провођење одредаба из чл. 100. Статута“, јер чл. 99. Статута припада претходној глави Статута, док се одредбе чл. 101. Статута, односе на провођење одредби претходног члана Статута, а то је чл. 100. Статута .  Међутим, чак и да се ове одредбе односе на провођење одредбе чл. 99. Статута, Синдикат управе Републике, у конкретном случају, био је обавезан поступати у складу са одредбом чл. 101. Статута, што није учињено .

Иако делегати на Скупштини нису имали ставове синдикалних организација које представљају, јер у складу са Статутом нису провели процедуру, већ су дјеловали искључиво у своје лично име, чиме су прекршили одредбе властитог Статута. Из тог разлога против истих ће бити проведени поступци пред надлежним органима због злоупотребе положаја.

Наиме, на сједници ванредне скупштине усвојен је приједлог новог Статута, те Одлука о расподјели чланарине, прије чијег усвајања је било обавезно провођење расправа у синдикалним организацијама, како је то прописано одредбама важећег Статута .

Имајући у виду чињеницу да је Синдикат управе Републике Српске, занемарио одредбе важећег Статута, те Одлуку о иступању из Савеза синдиката Републике Српске очигледно донио на основу одредби приједлога новог Статута, које не предвиђају провођење расправа у синдикалним организацијама, таква одлуке је нестатутарна, а самим тим и незаконита . Наиме, на сједници ванредне скупштине, усвојен је приједлог новог Статута, који није могао производити правна дејства истим даном, јер исти није у складу са законом уписан у јединствени регистар удружења грађана код надлежног суда  .

Истовремено, указујемо на чињеницу да Синдикалне организације у саставу Синдиката управе Републике Српске, које су сагласне са иступањем Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске, даном ступања на снагу Одлуке о иступању и прихватањем исте као правно важеће одлуке, нису овлаштене за даље коришћење печата,  штамбиља и других обиљежја на којима стоји натпис „Савез синдиката Републике Српске“ .

 Поступање супротно томе, сматраће се злоупотребом, те ће се против одговорних лица, који буду користили печат и обиљежја Савеза синдиката РС, након 24.02.2018. године  покренути одговарајући поступци пред надлежним органима .

                                                                                               ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

                                                                                                       Горан Станковић с.р.

Преузмите документ у цјелости


Последње вијести

11. синдикална љетна школа Пан - европског регионалног савјета " Изазови за мир, демократију и слободе у Европи " Сарајево, 11 - 13. септембар 2018. године

11. синдикална љетна школа Пан – европског регионалног савјета “ Изазови за мир, демократију и слободе у Европи “ Сарајево, 11 – 13. септембар 2018. године

Међународна сарадња
Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, учествоваће у раду 11.синдикалне љетне школе коју организује Међународна конфедерација синдиката/Пан-европски регионални савјет (МКС/ПЕРС) а чија је чланица Савез синдиката Републике Српске. Тема 11. синдикалне љетне школе је [опширније]
Одржан састанак предсједнице Савеза синдиката Републике Српске и предсједника гранских синдиката са премијерком Владе Републике Српске Жељком Цвијановић и министрима у Влади РС ( Фото РТРС )

Одржан састанак предсједнице Савеза синдиката Републике Српске и предсједника гранских синдиката са премијерком Владе Републике Српске Жељком Цвијановић и министрима у Влади РС ( Видео )

Савез синдиката РС
Данас је у Дому синдиката одржан састанак предсједнице Савеза синдиката Републике Српске Ранке Мишић и предсједника гранских синдиката са премијерком Жељком Цвијановић и министрима у Влади Републике Српске Антоном Касиповићем и Даном Малешевићем. Предсједник Владе [опширније]