Мишљење на одлуке Ванредне скупштине Синдиката управе РС

Мишљење на одлуке Ванредне скупштине Синдиката управе РС
Мишљење на одлуке Ванредне скупштине Синдиката управе РС

Одлуке Ванредне скупштине синдиката управе РС су незаконите, нестатутарне и нелегитимне.

На Ванредној скупштини Синдиката управе Републике Српске, која је одржана дана 24.02.2018. године, усвојена је Одлука о иступању Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске . Из преамбуле наведене одлуке, произилази да је иста донесена на основу чл. 100. Статута Синдиката управе Републике Српске .

Одредбом чл. 100. Статута Синдиката управе Републике Српске од маја 2017. године, који је био важећи у вријеме одржавања ванредне скупштине, прописани су ближи разлози из којих Синдикат може иступити из асоцијације у којој је удружен .

Међутим, приликом доношења наведене одлуке Синдикат управе Републике Српске, није поштовао процедуру, која је морала претходити доношењу такве одлуке . Наиме, одредбом чл. 101. прописано је да ће се за провођење одредаба из чл. 99. Статута, водити расправа у синдикалним организацијама и органима Синдиката, те да ће на основу заузетих ставова надлежни орган одлучити .

У конкретном случају, ради се о очигледној грешци приликом куцања Статута, јер је у садржини одредбе чл. 101. требало да стоји „за провођење одредаба из чл. 100. Статута“, јер чл. 99. Статута припада претходној глави Статута, док се одредбе чл. 101. Статута, односе на провођење одредби претходног члана Статута, а то је чл. 100. Статута .  Међутим, чак и да се ове одредбе односе на провођење одредбе чл. 99. Статута, Синдикат управе Републике, у конкретном случају, био је обавезан поступати у складу са одредбом чл. 101. Статута, што није учињено .

Иако делегати на Скупштини нису имали ставове синдикалних организација које представљају, јер у складу са Статутом нису провели процедуру, већ су дјеловали искључиво у своје лично име, чиме су прекршили одредбе властитог Статута. Из тог разлога против истих ће бити проведени поступци пред надлежним органима због злоупотребе положаја.

Наиме, на сједници ванредне скупштине усвојен је приједлог новог Статута, те Одлука о расподјели чланарине, прије чијег усвајања је било обавезно провођење расправа у синдикалним организацијама, како је то прописано одредбама важећег Статута .

Имајући у виду чињеницу да је Синдикат управе Републике Српске, занемарио одредбе важећег Статута, те Одлуку о иступању из Савеза синдиката Републике Српске очигледно донио на основу одредби приједлога новог Статута, које не предвиђају провођење расправа у синдикалним организацијама, таква одлуке је нестатутарна, а самим тим и незаконита . Наиме, на сједници ванредне скупштине, усвојен је приједлог новог Статута, који није могао производити правна дејства истим даном, јер исти није у складу са законом уписан у јединствени регистар удружења грађана код надлежног суда  .

Истовремено, указујемо на чињеницу да Синдикалне организације у саставу Синдиката управе Републике Српске, које су сагласне са иступањем Синдиката управе Републике Српске из Савеза синдиката Републике Српске, даном ступања на снагу Одлуке о иступању и прихватањем исте као правно важеће одлуке, нису овлаштене за даље коришћење печата,  штамбиља и других обиљежја на којима стоји натпис „Савез синдиката Републике Српске“ .

 Поступање супротно томе, сматраће се злоупотребом, те ће се против одговорних лица, који буду користили печат и обиљежја Савеза синдиката РС, након 24.02.2018. године  покренути одговарајући поступци пред надлежним органима .

                                                                                               ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

                                                                                                       Горан Станковић с.р.

Преузмите документ у цјелости


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!