Konferencija o temi „ Socijalni i ekonomski razvoj – sindikati i politika“ Sarajevo, 21.februar 2018.godine

Konferencija o temi „ Socijalni i ekonomski razvoj – sindikati i politika“ Sarajevo, 21.februar 2018.godine
Konferencija o temi „ Socijalni i ekonomski razvoj – sindikati i politika“ Sarajevo, 21.februar 2018.godine

Predsjednica i generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić i Goran Stanković, učestvuju danas u Sarajevu u  radu Konferencije o temi „Socijalni i ekonomski razvoj – sindikati i politika“ koju organizuje Regionalni sindikalni savjet „Solidarnost“.

Cilj Konferencije je razmjena mišljenja i iskustava u vezi evropskih integracija Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na socijalni i politički pejzaž – stranačke veze i savezništva, modelima uspostavljanja odnosa sindikata sa političkim partijama, uloge sindikata, političkih partija, civilnog društva i medija u procesu političkih i socijalnih reformi kao i revitalizovanju načina sprovođenja ideja o kolektivnim akcijama.

Pored predsjednice i generalnog sekretara Saveza sindikata RS, Konferenciji prisustvuju i predsjednici saveza sindikata zemalja bivše Jugoslavije – članice RSS Solidarnost, kao i savjetnik u Evropskoj konfederaciji sindikata Peter Zajdenek i Njena ekselencija Avgustina Cvekova Karabaševa, ambasadorka Republike Bugarske u BiH zbog bugarskog predsjedavanja Evropskom unijom.


Poslednje vijesti

Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana, Beograd 10 - 12. decembar

“ Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana “ , Beograd 10 – 12. decembar

Međunarodna saradnja
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovaće u radu okruglog stola o temi „Budućnost socijalnog dijaloga u promjenjivom svijetu rada regiona zapadnog Balkana“ koji organizuje Regionalni sindikalni savjet Solidarnost kojeg su osnovali savezi sindikata [opširnije]