Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac stupa na snagu 4.1.2022. godine

Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac stupa na snagu 4.1.2022. godine
Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac stupa na snagu 4.1.2022. godine

27.12.2021. godine je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 117/21 objavljen Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac i stupa na snagu  4.1.2022. godine.

Kolektivnim ugovorom  za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac regulisana su međusobna prava i obaveze između radnika i poslodavca, a cijena rada  je povećana sa 130 KM  na 140 KM.

Kolektivni ugovor za zaposlene u JPŠ “ Šume Republike Srpske “ a.d. Sokolac (SL. Glasnik RS 117/21, 27.12.2021. .pdf)


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!