Jačanje kapaciteta Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Hajdučke vode, Borja Teslić 25. novembar 2017. godine

Jačanje kapaciteta Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Hajdučke vode, Borja Teslić 25. novembar 2017. godine. godine
Jačanje kapaciteta Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, Hajdučke vode, Borja Teslić 25. novembar 2017. godine

Danas je na Borju na Hajdučkim vodama održan seminar za novoizabrane predsjednike sindikalnih organizacija Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske.

U skladu sa Programom ovog Sindikata organizovan je i realizovan prvi u nizu seminara edukativnog karaktera za novoizabrane predsjednike sindikalnih organizacija o temama koje će u budućem četverogodišnjem mandatu ojačati kapacitet ovog Sindikata i na taj način još jače učvrstiti poziciju Sindikata kao ravnopravnog socijalnog partnera Vladi RS i Udruženju poslodavaca.

Teme današnjeg seminara bile su „Abeceda sindikata“, „Uloga predsjednika sindikalne organizacije“, „Uloga sindikata u kolektivnom pregovaranju“ i „Zdravlje i zaštita na radu sa posebnim fokusom na Akt o procjeni rizika“.

U radu seminara učestvovali su predsjednici sindikalnih organizacija iz svih oblasti koje ovaj Sindikat obuhvata i dogovoreno je da se sa ovakvim vidom edukacije nastavi i ubuduće uz posebno učešće mladih sindikalnih aktivista i predstavnica Aktiva žena ovog Sindikata radi učvršćivanja njihovih pozicija i njihovog  animiranja u  sve oblike sindikalne borbe i  akcije.

Seminar je finansijski podržan od Međunarodnog sindikata građevinarstva, šumarstva i drvne industrije ( BWI – www.bwint.org ) čija je članica Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS.


Poslednje vijesti