Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac
Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović.

Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji bi na narednoj sjednici trebao usvojiti Nadzorni odbor.

Ponuđeni tekst je nakon konsultacija sa pravnicom Saveza sindikata Republike Srpske Sandrom Todorović prethodno razmotren i izmjenjen u nekoliko članova na predlog sindikata i kao takav vraćen poslodavcu.

Nakon ovog održan je i sastanak sa direktorom Dragom Jovičićem. Razgovaralo se o ukupnom stanju preduzeća i statusu zaposlenih. Stanje u preduzeću je dobro, izvršena je konsolidacija poslovanja tokom poslednje dvije godine. Na današnji dan isplaćene su sve plate i topli obroci. Troškovi naknade prevoza za ovaj mjesec biće isplaćeni do kraja mjeseca. Svim radnicima isplaćen je regres za 2018. godinu.

Direktor Drago Jovičić i predsjednik sindikata Milovan Dobrnjac konstatovali su dobru međusobnu saradnju i izuzetno dobru saradnju sa predstavnicima viših organa i zaposlenima u sindikatu.