Statut Saveza sindikata Republike Srpske na snazi i u ustavnom poretku Republike Srpske, tako je odlučio Ustavni sud

Informacija u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske
Informacija u vezi sa Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske

Statut Saveza sindikata Republike Srpske na snazi i u ustavnom poretku Republike Srpske, tako je odlučio Ustavni sud Odlukom objavljenom u Službenom Glasniku Republike Srpske broj 93/18.

Odluka Ustavnog suda Republike Srpske

Poslednje vijesti