Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд

Информација у вези са Одлуком Уставног суда Републике Српске
Информација у вези са Одлуком Уставног суда Републике Српске

Статут Савеза синдиката Републике Српске на снази и у уставном поретку Републике Српске, тако је одлучио Уставни суд Одлуком објављеном у Службеном Гласнику Републике Српске број 93/18.

Одлука Уставног суда Републике Српске

Најважније активности Савеза синдиката Републике Српске у борби за радничка права