Aktivnosti sindikata metalske industrije i rudarstva RS

Sindikat metalske industrije i rudarstva RS formiran je prvobitno 14. marta 1997 godine poda nazivom Sindikat metalaca i rudara RS.
Budući da se jedan manji broj članstva izdvojio iz Saveza sindikata RS i zadržao raniji naziv, preostali većinski dio članstva u skladu sa slobodno izraženom sindikalnom voljom i interesima, na Osnivačkoj sjednici održanoj 26. marta 2004. godine u Bijeljini, osnovan je Sindikat metalske industrije i rudarstva RS, kao granski sindikat u okviru Saveza sindikata RS koji okuplja većinu radnika zaposlenih u ovim djelatnostima.
Za predsjednika Sindikata izabran je Tane Peulić, aktuelni predsjednik ovog granskog sindikata.
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS zastupa prava i interese zaposlenih u oblasti metalske, elektro, hemijske, gumarske i industrije nemetala i rudarstva. Kontinuirano radi na poboljšanju ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u ovim djelatnostima.
U 2007 godini ovaj granski sindikat potpisao je 56 Posebnih kolektivnih ugovora, a u međuvremenu Pojedinačni kolektivne ugovore potpisao je u 47 preduzeća iz ovih oblasti.
Sindikat metalske industrije i rudarstva RS broji preko 7600 članova, organizovanih u 98 sindikalnih organizacija.
Ovaj granski sindikat ima korektne, partnerske odnose sa svim socijalnim partnerima, a u njegovom sastavu djeluju Aktiv mladih i Aktiv žena, koji se bave zaštitom i unapređenjem prava ovih kategorija radnika.