Активности синдиката металске индустрије и рударства РС

Синдикат металске индустрије и рударства РС формиран је првобитно 14. марта 1997 године пода називом Синдикат металаца и рудара РС.
Будући да се један мањи број чланства издвојио из Савеза синдиката РС и задржао ранији назив, преостали већински дио чланства у складу са слободно израженом синдикалном вољом и интересима, на Оснивачкој сједници одржаној 26. марта 2004. године у Бијељини, основан је Синдикат металске индустрије и рударства РС, као грански синдикат у оквиру Савеза синдиката РС који окупља већину радника запослених у овим дјелатностима.
За предсједника Синдиката изабран је Тане Пеулић, актуелни предсједник овог гранског синдиката.
Синдикат металске индустрије и рударства РС заступа права и интересе запослених у области металске, електро, хемијске, гумарске и индустрије неметала и рударства. Континуирано ради на побољшању економско-социјалног положаја запослених у овим дјелатностима.
У 2007 години овај грански синдикат потписао је 56 Посебних колективних уговора, а у међувремену Појединачни колективне уговоре потписао је у 47 предузећа из ових области.
Синдикат металске индустрије и рударства РС броји преко 7600 чланова, организованих у 98 синдикалних организација.
Овај грански синдикат има коректне, партнерске односе са свим социјалним партнерима, а у његовом саставу дјелују Актив младих и Актив жена, који се баве заштитом и унапређењем права ових категорија радника.