СТАТУТ САВЕЗА СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ(.doc, size 148 KB)

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА САВЕЗА СИНДИКАТА  РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 25.06.2018. године

СТАТУТ САВЕЗА СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ, 25.06.2018. године

Документи усвојени на Шестом Конгресу Савеза синдиката Републике Српске

Извјештај о раду ССРС за период 2013 – 2017 година

Програм рада ССРС за период 2017 – 2021 година

Резолуција о безбједности и здрављу на раду

Резолуција о колективном преговарању

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске