Статут Савеза синдиката Републике Српске

Измјене и допуне Статута Савеза синдиката Републике Српске

Меморандум о заједничким мјерама 2018 -2020 година потписан између Савеза синдиката Републике Српске и Владе РС

Документи усвојени на Шестом Конгресу Савеза синдиката Републике Српске

Извјештај о раду ССРС за период 2013 – 2017 година

Програм рада ССРС за период 2017 – 2021 година

Резолуција о безбједности и здрављу на раду

Резолуција о колективном преговарању

Oвдје можете преузети анализу примјене Закона о раду коју је урадила Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске