Deklaracija EKS o epidemiji: Smirenost i poštovanje zdravstvenih savjeta

Deklaracija EKS o epidemiji: Smirenost i poštovanje zdravstvenih savjeta
Deklaracija EKS o epidemiji: Smirenost i poštovanje zdravstvenih savjeta

Izvršni odbor Evropske konfederacije sindikata (EKS) je, povodom epidemije korona virusa, pozvao sve zaposlene u Evropi na smirenost i poštovanje savjeta nadležnih zdravstvenih institucija.
U deklaraciji, koja je usvojena u Briselu, Izvršni odbor je pozdravio korake preduzete na nivou EU i na nacionalnim nivoima, ali insistira da se donesu sve neophodne mjere da se zaustavi širenje virusa, kao i da se primene mjere neophodne za suzbijanje zdravstvenih i ekonomskih efekata ove situacije bez presedana.
Izrazivši posebnu zabrinutost zbog implikacija po radnike, Odbor je naveo da su „mnogi naši članovi u direktnom kontaktu sa javnošću i, kao takvi, u riziku od zaraze i prenošenja zaraze na druge“.
„Zato treba da se postaramo da njihovo zdravlje i bezbjednost budu na prvom mjestu. Pozivamo sve poslodavce da primjene principe prevencije, sprovedu sve adekvatne mjere da zaštite zdravlje radnika na radnom mjestu, što se naročito odnosi na one koji rade u javnim službama, uključujući zdravstvene radnike u javnom sektoru koji su u prvim redovima borbe“.
Takođe, Odbor je pozvao na hitne mjere kako bi se obezbedilo da svi radnici koji imaju simptome ili koji su u karantinu mogu da odu na odsustvo bez bojazni da će izgubiti posao ili prihode. Zaraženi radnici u sektorima gde je poštovan socijalni dijalog, uključujući kolektivno pregovaranje, biće zbrinuti po osnovu postojećih sporazuma.
„Ovo, međutim, nije slučaj za stotine hiljada drugih radnika, uključujući one koji možda nemaju pravo na bolovanje, one sa niskim zaradama ili na nesigurnim poslovima, one koji u velikoj mjeri zavise od prihoda koji zarađuju. Posebno za one zaposlene koji, iako to nije njihova greška, ne mogu sebi da priušte izolaciju“.
Izvršni odbor je pozvao nacionalne vlade u Evropi da budu oprezne i da se postaraju da beskrupulozni poslodavci ne koriste korona virus kao opravdanje za otpuštanje i tehnološke viškove, kao i da ne dođe do prekida u isplati zarada onih koji su u nemogućnosti da rade zbog virusa.
Izbijanje korona virusa dokazuje važnost dobro organizovanog sistema javnog zdravstva i potrebu za pravim investicijama u kapacitete, kako bi se svim ljudima u nevolji obezbjedio pristup zdravstvenim uslugama.
Izvršni odbor pozdravlja primjenu fleksibilnog pristupa fiskalnim ciljevima koje je nedavno najavila EU. Sve države i EU treba da preduzmu sve potrebne mjere kako se ova situacija ne bi pretvorila u globalnu recesiju sa katastrofalnim posledicama po radnike i njihove porodice.
U tom cilju, socijalni partneri moraju na vreme i istinito da budu informisani i konsultovani kako bi mogli da garantuju za interese radnika, naročito u smislu ad hok socijalnih i ekonomskih mjera koje mogu proisteći iz ove krize.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!