Bračni par, tehnički direktor i šef proizvodnje u Š.G. “OŠTRELJ” Drinić svakodnevno zagorčavaju život radnicima ovog gazdinstva

Bračni par, tehnički direktor i šef proizvodnje u Š.G. "OŠTRELJ" Drinić svakodnevno zagorčavaju život radnicima ovog gazdinstva
Bračni par, tehnički direktor i šef proizvodnje u Š.G. "OŠTRELJ" Drinić svakodnevno zagorčavaju život radnicima ovog gazdinstva

Zbog izuzetno teških uslova rada, uvećanih radnih normi i veoma niskih  plata, radnicima Šumskog gazdinstva “OŠTRELJ” Drinić, strpljenje  je na izmaku, a kao krivca za ovako stanje radnici vide  u bračnom paru, tehničkom direktoru i šefu proizvodnje.

Ovako stanje svakodnevno “proizvode” tehnički direktor i šef proizvodnje, njen suprug, koji kontrolišu “žilu kucavicu” odnosno kompletan proizvodni proces u gazdinstvu.

U posebno teškoj materijalnoj i socijalnoj situaciji su traktoristi, koji zbog uvećanih radnih normi nisu u stanju da zarade ni iznos režijske plate, zbog čega trpe i njihove porodice, koje teško sastavljaju kraj s krajem i čiji je životni standard ispod svakog egzistencijalnog minimuma.

Pozadina ovakvog ponašanja “gospodara” života radnika u Š.G. “OŠTRELJ” iz Drinića je u  osveti prema radnicima, koji su kategorički odbili da se organizuju u direktorov “žuti sindikat” .

Nedavno su održali izbore u svojoj sindikalnoj organizaciji i još jednom jasno stavili do znanja da žele biti članovi Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske.

Očito da bračnom paru iz Drinića još nije jasna politika sva tri socijalna partnera u Srpskoj, Vlade, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca, da se u cilju sprečavanja odliva kvalifikovane radne snage, stalno povećava prosječna plata a da do kraja ove godine dostigne iznos od hiljadu KM.

Zbog toga će Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske stati iza radnika Š.G. “OŠTRELJ” Drinić, te je u skladu sa zakonima, spreman na sve oblike sindikalne borbe, kako bi zaštitio dostojanstvo rada i radnika ovog preduzeća, koji ne žele i neće da budu robovi u 21. vijeku.

Zbog toga upućuju apel direktoru i upravi Š.G. “OŠTRELJ” iz Drinića da što prije izvrši kadrovsko osvježenje u procesu proizvodnje ovog gazdinstva, jer je to trenutno u primarnom interesu kako gazdinstva, tako i svih zaposlenih radnika.


NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!