Закључци за Пете сједнице Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС

Закључци за Пете сједнице Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС
Закључци за Пете сједнице Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС

На Петој сједници Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, одржаној 22.10.2019.године у Вишеграду, донесени су сљедећи:

ЗАКЉУЧЦИ

  1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС прихватио је информацију о активностима Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, између двије сједнице и констатовао сљедеће:

–        да је између двије сједнице Републичког одбора, Синдикату локалне самоуправе, управе и јавних служби РС, приступиле три нове синдикалне организације (Општина Козарска Дубица, Општина Доњи Жабар, Општина Ново Горажде) које су уредно регистроване код Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС и Пореске управе РС.

–        да су у току преговори око приступања нових синдикалних организација које ће дјеловати у саставу Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС.

–        да се и даље наставља са омасовљењем чланства, приступању и формирању нових синдикалних организација у саставу овог Синдиката.

–        да су одржани састанци у синдикалним организацијама на којима су предсједници синдикалних организација упознати са активностима Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС и анализирало стање по установама у вези права радника из радног односа, који су била повријеђена од стране послодавца.

–        да је свим члановима Синдиката и синдикалним организацијама пружен сваки вид помоћи у остваривању Законом утврђених права.

  1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС прихватио је информацију са састанка преговарачког тима Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС и Министарством управе и локалне самоуправе РС на којем је разговарано о :

–        усаглашавању измјена и допуна Закона о платама за запослене у области управе Републике Српске и измјена и допуна Закона о платама за запослене у области јавних служби Републике Српске, како би се на правичан начин извршила расподјела средстава предвиђених за повећање плата за запослене у области управе и јавних служби, што је захтијевао Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, а најављено је од представника власти Републике Српске.

  1. Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, прихватио је информацију о почетак преговора око усагашавања и израде новог Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи Републике Српске, јер правно дејство важећег Колективног уговора престаје да важи у јануару 2020.године и утврђивања цијене рада за запослене у локалној самоуправи, како би се плате запосленим у јединицама локалне самоуправе повећале за најмање 10%, како је то најављено од представника власти у Републици Српској, а уједно је и захтјев Савеза синдиката Републике Српске и гранског синдиката.

Синдикат ће у будућем периоду наставити да преговара око повећања плата, измјена законских прописа и закључивању посебних колективних са посебним акцентом за локалну самоуправу.

  1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске у вези провођења кампање о повећању најниже плате и секторских плата са циљем смањења сиромаштва, неједнакости и одлива радне снаге из Републике Српске.

Охрабрују ставови представника власти у Републици Српској да ће од 01.01.2020. године доћи до повећања најниже плате у Републици Српској као и секторских плата што је и захтијевао Савез синдиката Републике Српске.

Савез синдиката Републике Српске је упутио Влади Републике Српске приједлоге глобалних и секторских мјера за Програм економских реформи за период 2020-2022.године, које су подјељене у три области: законодавне активности, стратешке активности и социјални дијалог са посебним акцентом на повећање плата и доношењем трогодишњег плана раста плата.

  1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, прихватио је приједлог Синдикалне организације Градске управе Бања Лука, и именовао Драгану Мацан као једног од потпредсједника Синдиката за локалну самоуправу.
  2. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, усвојио је Правилник о критеријима за додјелу материјалне помоћи члановима синдиката.
  1. Позивају се све синдикалне организације да активно учествују у раду Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, да дају своје приједлоге, примједбе и сугестије, како би се унаприједио рад Синдиката и одлуке доносиле на демократски начин у интересу чланства, а не појединаца.
  1. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!