Закључци са Девете посебне сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, 24.07.2019. године

Закључци са Девете посебне сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, 24.07.2019. године
Закључци са Девете посебне сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, 24.07.2019. године

С циљем побољшања економско-социјалног положаја радника у Републици Српској, Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске, на сједници одржаној 24.7.2019. године, донијело је сљедеће

З А К Љ У Ч К Е

 1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске тражи хитне разговоре са Владом Републике Српске на тему: „Повећање плата свим радницима у Републици Српској“, како би се смањио одлазак квалификоване радне снаге и сачувала социјална стабилност.
 2. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске ће у преговорима са Владом Републике Српске затражити припрему и одржавање тематске сједнице Владе Републике Српске на тему: „Услови рада и плате у Републици Српској са приједлогом мјера“.
 3. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске затражиће хитну сједницу Економско социјалног савјета Републике Српске како би социјални партнери започели преговоре о повећању најниже плате у Републици Српској, те утврдио приједлог износа најниже плате који ће бити предложен Влади Републике Српске.
 4. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске тражи од Уније удружења послодаваца Републике Српске да заједно са привредним синдикатима закључи посебне (гранске) колективне уговоре. Задужује се потпредсједник Савеза синдиката Републике Српске за привредне синдикате да се у што краћем року одржи састанак привредних синдиката и до 01.09.2019.године упути позив свим гранским удружењима послодаваца како би био одржан заједнички састанак   на коме ће се  утврдити  ходограм активности и рокови за закључивање посебних колективних уговора у привреди.
 5. Савез синдиката Републике Српске ће, након разговора са Владом Републике Српске, у другој половини августа мјесеца, одржати тематску Конференцију на тему: „Како до већих плата за раднике у Републици Српској“. На Конференцији ће бити утврђен документ који ће дефинисати тренутно стање у области плата (оно што имамо) и приједлог мјера за повећање плата ( оно што немамо).
  Документ ће бити просљеђен социјалним партнерима, а Влади Републике Српске би требао да послужи као један од основа за одржавање тематске сједнице, односно правац који ће довести до повећања плата.

Закључци са Девете посебне сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске, 24.07.2019. године (.пдф)

Влада Републике Српске низом мјера и активности у посљедњих неколико година дјеловала је у правцу растерећења привреде давањем различитих бенефита послодавцима са циљем повећања плата радницама у Републици Српској.

Најзначајније стимулативне мјере које је предузела Влада Републике Српске су:

 • Умањење пореске основице за порез на доходак у износу од 500 КМ;
 • Подстицаји кроз активне мјере запошљавања (поврат пореза и доприноса за запошљавање у привреди у приватном сектору, подстицаји за запошљавање различитих категорија кроз седам различитих програма);
 • Умањење пореске основице за порез на добит за износ трошкова инвестиција;
 • Ослобађање трошкова за исплату накнада плата породиљама у бруто износу;
 • Смањење накнаде плате за вријеме боловања – са 120 на 30 дана на терет послодавца;
 • Смањење парафискалних намета;
 • Субвенције код плаћања доприноса на плате радника у текстилној и кожарско-прерађивачкој индустрији;
 • Различите врсте подстицаја пословној заједници од стране локалних заједница и ресорних министарстава;
 • Закон о подстицајима у привреди Републике Српске.

Према ријечима министра финансија Републике Српске, остварена добит у прошлој години износила је преко двије милијарде КМ.

Предузете мјере растерећења привреде нису довеле до видљивог повећања плата, осим спорадичних у појединим предузећима, што свакако представља изузетак.

Из тих разлога радници све чешће и у све већем броју напуштају ове просторе и одлазе за бољим условима рада и већим платама, јер плате у Републици Српској стагнирају дуже од 10 година, иако расте потражња за радном снагом.

Питање повећања плата представља најважније питање за све нивое власти у Републици Српској и  Босни и Херцеговини.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!