Zaključci sa Devete posebne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, 24.07.2019. godine

Zaključci sa Devete posebne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, 24.07.2019. godine
Zaključci sa Devete posebne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, 24.07.2019. godine

S ciljem poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja radnika u Republici Srpskoj, Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske, na sjednici održanoj 24.7.2019. godine, donijelo je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

 1. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske traži hitne razgovore sa Vladom Republike Srpske na temu: „Povećanje plata svim radnicima u Republici Srpskoj“, kako bi se smanjio odlazak kvalifikovane radne snage i sačuvala socijalna stabilnost.
 2. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske će u pregovorima sa Vladom Republike Srpske zatražiti pripremu i održavanje tematske sjednice Vlade Republike Srpske na temu: „Uslovi rada i plate u Republici Srpskoj sa prijedlogom mjera“.
 3. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske zatražiće hitnu sjednicu Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske kako bi socijalni partneri započeli pregovore o povećanju najniže plate u Republici Srpskoj, te utvrdio prijedlog iznosa najniže plate koji će biti predložen Vladi Republike Srpske.
 4. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske traži od Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske da zajedno sa privrednim sindikatima zaključi posebne (granske) kolektivne ugovore. Zadužuje se potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske za privredne sindikate da se u što kraćem roku održi sastanak privrednih sindikata i do 01.09.2019.godine uputi poziv svim granskim udruženjima poslodavaca kako bi bio održan zajednički sastanak   na kome će se  utvrditi  hodogram aktivnosti i rokovi za zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora u privredi.
 5. Savez sindikata Republike Srpske će, nakon razgovora sa Vladom Republike Srpske, u drugoj polovini avgusta mjeseca, održati tematsku Konferenciju na temu: „Kako do većih plata za radnike u Republici Srpskoj“. Na Konferenciji će biti utvrđen dokument koji će definisati trenutno stanje u oblasti plata (ono što imamo) i prijedlog mjera za povećanje plata ( ono što nemamo).
  Dokument će biti prosljeđen socijalnim partnerima, a Vladi Republike Srpske bi trebao da posluži kao jedan od osnova za održavanje tematske sjednice, odnosno pravac koji će dovesti do povećanja plata.

Zaključci sa Devete posebne sjednice Predsjedništva Saveza sindikata Republike Srpske, 24.07.2019. godine (.pdf)

Vlada Republike Srpske nizom mjera i aktivnosti u posljednjih nekoliko godina djelovala je u pravcu rasterećenja privrede davanjem različitih benefita poslodavcima sa ciljem povećanja plata radnicama u Republici Srpskoj.

Najznačajnije stimulativne mjere koje je preduzela Vlada Republike Srpske su:

 • Umanjenje poreske osnovice za porez na dohodak u iznosu od 500 KM;
 • Podsticaji kroz aktivne mjere zapošljavanja (povrat poreza i doprinosa za zapošljavanje u privredi u privatnom sektoru, podsticaji za zapošljavanje različitih kategorija kroz sedam različitih programa);
 • Umanjenje poreske osnovice za porez na dobit za iznos troškova investicija;
 • Oslobađanje troškova za isplatu naknada plata porodiljama u bruto iznosu;
 • Smanjenje naknade plate za vrijeme bolovanja – sa 120 na 30 dana na teret poslodavca;
 • Smanjenje parafiskalnih nameta;
 • Subvencije kod plaćanja doprinosa na plate radnika u tekstilnoj i kožarsko-prerađivačkoj industriji;
 • Različite vrste podsticaja poslovnoj zajednici od strane lokalnih zajednica i resornih ministarstava;
 • Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Prema riječima ministra finansija Republike Srpske, ostvarena dobit u prošloj godini iznosila je preko dvije milijarde KM.

Preduzete mjere rasterećenja privrede nisu dovele do vidljivog povećanja plata, osim sporadičnih u pojedinim preduzećima, što svakako predstavlja izuzetak.

Iz tih razloga radnici sve češće i u sve većem broju napuštaju ove prostore i odlaze za boljim uslovima rada i većim platama, jer plate u Republici Srpskoj stagniraju duže od 10 godina, iako raste potražnja za radnom snagom.

Pitanje povećanja plata predstavlja najvažnije pitanje za sve nivoe vlasti u Republici Srpskoj i  Bosni i Hercegovini.