Закључци са 3. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, Теслић, 02.12.2017. године

Закључци са 3. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, Теслић, 02.12.2017. године
Закључци са 3. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, Теслић, 02.12.2017. године

На Трећој сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, одржаној 02.12.2017. године у Теслићу  расправљало се о тренутним активностима у Савезу синдиката РС и Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС, са посебним акцентом на актуелно стање у ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац.

Након  расправе донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

 

 1. Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС ће активно учествовати у свим активностима које проводи Савез синдиката РС везане за закључивање Општег колективног уговора, доношење измјена и допуна Закона о раду РС и утврђивања износа најниже плате за 2018.годину .
 2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС прихватио је информацију о Програму економских реформи РС за период 2018-2020 година и Буџету РС за 2018.годину
 3. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, након поднесених информација од стране чланова Републичког одбора о стању у дјелатностима које чине овај синдикат, у погледу права радника, је констатовао да је стање око исплате плата и  осталих примања радника у свим предузећима редовно, с тим да и даље проблем представља непостојање колективних уговора.
 4. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС захтјева од Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац да интензивира рад на терену, посебно у дијелу који се односи на реализацију закључака са Друге сједнице Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац.
  О свим активностима Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац, потребно је одмах информисати чланство.
 5. Да се у што краћем року одржи сједница Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац на којој ће се утврдити Нацрт колективног уговора за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и именовати преговарачки тим за преговоре са послодавцем.
 6. Захтјева се од Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да упути допис Надзорном одбору Јавног предузећа везано за пропуст који се односи на неодазивање представника ЈПШ „Шуме Републике Српске а.д. Соколац у вези тужбе Јавног предузећа са предузећем  „Фармаланд“ Градишка, чиме је причињена велика штета ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац.
 7. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС је прихватио информацију предсjедника Синдикалне организације СХП „ЦЕЛЕКС“ а.д. Бања Лука који је уз предочене документе и образложење изнио чињенице везане за проблем обрачуна плате радницима у предузећу.
  Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС даје пуну подршку предсједнику Синдикалне организације СХП ЦЕЛЕКС а.д. Бања Лука у захтјеву да се проблем обрачуна плата ријеши као и за рјешавање осталих проблема у предузећу.
 8. О свим донесеним закључцима, потребно је у што краћем року упознати синдикално чланство.

Документ у цјелости можете преузети овдје


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!