У синдикалном тиму поред предсједника Пеулића, били су и Огњен Ристић, Мирко Пејашиновић, Жељко Вујат, Мирко Гончин и Бошко Гргић.

У синдикалном тиму поред предсједника Пеулића, били су и Огњен Ристић, Мирко Пејашиновић, Жељко Вујат, Мирко Гончин и Бошко Гргић.

У синдикалном тиму поред предсједника Пеулића, били су и Огњен Ристић, Мирко Пејашиновић, Жељко Вујат, Мирко Гончин и Бошко Гргић.