Статистички подаци за новембар 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у новембру 2020. године износи 969,00 КМ и већа је за 5,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у октобру 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за новембар 2020. године износи 1.948,53 КМ и просјечна плата је покрива са 49,73%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.438,00 КМ и мања је за 0,90% у односу на октобарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 662,00 КМ и мање су за 0,30% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у октобру 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2020. године у односу на октобар 2020. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,2%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – мање су за 1,0%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 1,3%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – нису се мијењале.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,7%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!