Statistički podaci za novembar 2020. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2020. godine iznosi 969,00 KM i veća je za 5,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u oktobru 2020. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2020. godine iznosi 1.948,53 KM i prosječna plata je pokriva sa 49,73%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.438,00 KM i manja je za 0,90% u odnosu na oktobarsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 662,00 KM i manje su za 0,30% u odnosu na prosječne plate nakon oporezivanja (neto plate) isplaćene u oktobru 2020. godine.

Ukupne potrošačke cijene u novembru 2020. godine u odnosu na oktobar 2020. godine nisu se mijenjale, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,2%.
 • Alkoholna pića i duvan – nisu se mijenjale.
 • Odjeća i obuća – manje su za 1,0%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 0,1%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 1,3%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – nisu se mijenjale.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,7%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava