Статистички подаци за јул 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу јулу 2023. године износи 1.278 КМ и мања је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу јуну 2023. године за 6  КМ.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец јули 2023. године износи 2.479,30 КМ и просјечна плата је покрива са 51,55%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.724,00 КМ и веће су за 4,74% у односу на јунску плату, а најниже у дјелатности саобраћај и складиштење и износе 961,00 КМ и мање су за 0,93% у односу на просјечну нето плату исплаћену у јуну 2023. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2023. године у односу на јуни 2023. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,8%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 5,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
 • Здравство – веће су за 0,3%.
 • Превоз – веће су за 1,2%.
 • Комуникације – веће су за 0,4%.
 • Рекреација и култура – веће су за 2,4%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – веће су за 1,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!