Statistički podaci za jul 2023. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u mjesecu julu 2023. godine iznosi 1.278 KM i manja je u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u mjesecu junu 2023. godine za 6  KM.

Sindikalna potrošačka korpa za mjesec juli 2023. godine iznosi 2.479,30 KM i prosječna plata je pokriva sa 51,55%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom prikazan  je u sledećoj tabeli:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.724,00 KM i veće su za 4,74% u odnosu na junsku platu, a najniže u djelatnosti saobraćaj i skladištenje i iznose 961,00 KM i manje su za 0,93% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u junu 2023. godine.

Ukupne potrošačke cijene u julu 2023. godine u odnosu na juni 2023. godine manje su za 0,1%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,8%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,2%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 5,3%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,1%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,3%.
 • Prevoz – veće su za 1,2%.
 • Komunikacije – veće su za 0,4%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 2,4%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 1,3%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!