Статистички подаци за фебруар 2018. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у фебруару 2018. године износи 841,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару 2018. године већа је за 16,00 КМ.

Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2018. године износи 1.889,93 КМ и просјечна плата је покрива са 44,49%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.354,00 КМ и веће су за 3,99% у односу на јануарску плату, а најниже у административним и помоћним услужнним дјелатностима и износе 556,00 КМ и мање су за 0,36% у односу на плату исплаћену у јануару 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2018. године у односу на јануар 2018. године веће су за 1,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,1%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 1,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,8%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
 • Здравство – веће су за 0,2%.
 • Превоз – веће су за 6,0%.
 • Комуникације – мање су за 0,1%.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – нису се мијењале.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!