Статистички подаци за април 2019. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у априлу 2019. године износи 896,00 КМ и већа је за 10,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у марту 2019. године.

Синдикална потрошачка корпа за април 2019. године износи 1.893,41 КМ и просјечна плата је покрива са 47,32%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.385,00 КМ и мање су за 4,15% у односу на мартовску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 617,00 КМ и мање  су за 2,68%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у марту 2019. године.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2019. године у односу на март 2019. године мање су за 0,9%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,6%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,1%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 8,2%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 0,3%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!