Statistički podaci za april 2019. godine

Prosječna plata nakon oporezivanja (neto plata) u Republici Srpskoj isplaćena u aprilu 2019. godine iznosi 896,00 KM i veća je za 10,00 KM u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u martu 2019. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za april 2019. godine iznosi 1.893,41 KM i prosječna plata je pokriva sa 47,32%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.385,00 KM i manje su za 4,15% u odnosu na martovsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstvo i ugostiteljstvo i iznose 617,00 KM i manje  su za 2,68%  u odnosu na prosječnu platu nakon oporezivanja (neto platu) isplaćenu u martu 2019. godine.

Ukupne potrošačke cijene u aprilu 2019. godine u odnosu na mart 2019. godine manje su za 0,9%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – veće su za 0,6%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,2%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 0,1%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – manje su za 8,2%.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – veće su za 0,3%.
 • Zdravstvo – nisu se mijenjale.
 • Prevoz – veće su za 0,3%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – manje su za 0,1%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,1%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS