Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС поднио захтјев за почетак преговора око утврђивања цијене рада за 2019. годину

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске добио Рјешење о репрезентативности
Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске добио Рјешење о репрезентативности

Текст дописа који је упућен на руке министра управе и локалне самоуправе Републике Српске 25.10.2018. године преносимо у цјелости. Документ можете преузети на линку

Допис Министарству управе и локалне самоуправе РС 25.10.2018 ( .пдф )

У складу са чланом 7. став 2) и 3) 3акона о платама запослених у органима управе Републике Српске, члана 7. став 2) Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске,, број 66/18), подносимо захтјев, као репрезентативни Синдикат у подручју Јавна управа и обавезно социјално осигурање, за почетак колективног преговарања око утврђивања цијене рада за 2019. годину за запослене у институцијама управе и јавних служби Републике Српске. Захтјев подносимо из разлога, јер је
законска обавеза да Влада Републике Српске у току израде Буџета сваке године са представницима репрезентативног гранског синдиката води преговоре о цијени рада за наредну годину.
Такође, подносимо захтјев за почетак преговора око доношења и потписивања Посебног колективног уговора за запослене у органима управе Републике Српске, Посебног колективног уговра за запослене у јавним сужбама Републике Српске и Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи Републике Српске из разлога јер наведени посебни колективни уговори, који су сада на снази, закључени су на период од три године, односно њихово правно дејство престаје да важи половином 2019. године.
Сходно наведеном тражимо да благовремено отпочнемо колективно преговарање како би на вријеме у мирној и толерантној атмосфери могли потписати и донијети посебне колективне уговоре за запослне у овим областима, а све из разлога да права, обавезе и одговорности запослених буду регулисана у складу са законским прописима.
Даље, Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске тражи од вас, као надлежних институција, да се наставе активности око доношења измјена и допуна Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,, број: 97/2016), а посебно на измјени и допуни оних чланова којима се регулише број запослених у градској, односно општинској управи.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!