Синдикална потрошачка корпа за март 2019. године 1907,93 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у марту 2019. године, коштала је 1907,93 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 886,00 КМ, покривала са свега 46,44 одсто.

Просјечна, исплаћена нето плата у марту у поређењу са просјечно исплаћеном платом у фебруару 2019. године, била је мања за 10,00 КМ.

Највише просјечне нето плате у марту исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1445,00,00 КМ и биле су веће за 4,86 одсто у односу на фебруарску плату, а најниже у грађевинарству, 617,00 КМ.

Ниске просјечне нето плате у марту 2019. године примили су запослени у угоститељству 634,00 КМ, затим радници дјелатности умјетности, забаве и рекреације 635,00 КМ, те запослени у административним помоћним и услужним дјелатностима, 670,00 КМ.

Просјечна исплаћена мартовска нето плата радника у дјелатности саобраћаја и складиштења износила је 674,00 КМ, те запослених у трговини, 687,00 КМ.

Наведене просјечне нето плате исплаћене у марту 2019. године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 32,44 одсто до 36,01 одсто.

Укупне потрошачке цијене у марту у поређењу са цијенама из фебруара 2019. године, биле су веће за 0,2 одсто, а највише је поскупила одјећа и обућа, за 3,8 одсто.

У марту ове године, породице у Републици Српској највише новца трошиле су за набавку прехране 706,42 КМ, за становање и комуналне услуге 583,72 КМ, те за текуће одржавање домаћинства 106,35 КМ. Одјећа и обућа коштала је 138,79 КМ, хигијена и њега здравља 89,77 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,35 КМ.

Из наведених података јасно је у Републици Српској потребно што прије потписати Општи и гранске колективне уговоре, те повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.

У фокусу активности у 2019. години треба бити доношење измјена и допуна Закона о раду, Закона у посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о мобингу РС, те изради Стратегије безбједности и заштите здравља на раду РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!