Синдикална потрошачка корпа за април 2019. године 1893,41 КМ

Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу у Републици Српској, у априлу 2019. године, коштала је 1893,41 КМ, коју је просјечна исплаћена нето плата у овом мјесецу у износу од 896,00 КМ, покривала  са свега 47,32 одсто.

Просјечна, исплаћена нето плата у априлу у поређењу са просјечно исплаћеном платом у марту 2019. године, била је већа за 10,00 КМ.

Највише просјечне нето плате у априлу исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања 1385,00,00  КМ и биле су мање  за 4,15 одсто у односу на мартовску плату, а најниже у угоститељству 617,00 КМ и биле су мање за 2,68 одсто или мање  за 17,00 КМ у поређењу са мартовском платом, исплаћеној о у овој дјелатности.

Ниске просјечне нето плате у априлу 2019. године примили су запослени у грађевинарству 625,00 КМ, затим радници дјелатности умјетности, забаве и рекреације 626,00 КМ, те запослени у саобраћају и складиштењу 665,00 КМ.

Просјечна  априлска нето плата у административним помоћним и услужним дјелатностима износила је 683,00 КМ, те у трговини 686,00 КМ.

Наведене просјечне нето плате исплаћене у априлу  2019. године, покривале су трошкове синдикалне потрошачке корпе од 32,59  одсто до 36,23 одсто.

Укупне потрошачке цијене у априлу у поређењу са цијенама из марта 2019. године, биле су мање за 0,9 одсто, а највише су појефтинили трошкови становања, воде, струје и дрвни енергенти, што је узроковано преласком са зимског на љетни режим обрачуна потрошње електричне енергије у Републици Српској.

У априлу ове године, породице у Републици Српској највише новца трошиле су за набавку прехране 707,83 КМ, за становање и комуналне услуге 567,47 КМ,  те за текуће одржавање домаћинства 106,67 КМ. Набавка обуће и одјеће у априлу коштала је 138,79 КМ, хигијена и њега здравља 89,77 КМ, превоз 200,23 КМ, те образовање и култура 82,65 КМ.

Из наведених података јасно је у Републици Српској потребно што прије потписати Општи и гранске колективне уговоре, те повећати плате и побољшати животног стандард свим радницима, како би се смањио тренд одласка младе, радно способне, квалификоване радне снаге.

У фокусу активности у 2019. години треба бити доношење измјена и допуна Закона о раду, Закона у посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС, Закона о инспекцијама РС, Закона о мобингу РС, те изради Стратегије безбједности и заштите здравља на раду РС.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!