Sindikalna potrošačka korpa za april 2019. godine 1893,41 KM

Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u Republici Srpskoj, u aprilu 2019. godine, koštala je 1893,41 KM, koju je prosječna isplaćena neto plata u ovom mjesecu u iznosu od 896,00 KM, pokrivala  sa svega 47,32 odsto.

Prosječna, isplaćena neto plata u aprilu u poređenju sa prosječno isplaćenom platom u martu 2019. godine, bila je veća za 10,00 KM.

Najviše prosječne neto plate u aprilu isplaćene su u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja 1385,00,00  KM i bile su manje  za 4,15 odsto u odnosu na martovsku platu, a najniže u ugostiteljstvu 617,00 KM i bile su manje za 2,68 odsto ili manje  za 17,00 KM u poređenju sa martovskom platom, isplaćenoj o u ovoj djelatnosti.

Niske prosječne neto plate u aprilu 2019. godine primili su zaposleni u građevinarstvu 625,00 KM, zatim radnici djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije 626,00 KM, te zaposleni u saobraćaju i skladištenju 665,00 KM.

Prosječna  aprilska neto plata u administrativnim pomoćnim i uslužnim djelatnostima iznosila je 683,00 KM, te u trgovini 686,00 KM.

Navedene prosječne neto plate isplaćene u aprilu  2019. godine, pokrivale su troškove sindikalne potrošačke korpe od 32,59  odsto do 36,23 odsto.

Ukupne potrošačke cijene u aprilu u poređenju sa cijenama iz marta 2019. godine, bile su manje za 0,9 odsto, a najviše su pojeftinili troškovi stanovanja, vode, struje i drvni energenti, što je uzrokovano prelaskom sa zimskog na ljetni režim obračuna potrošnje električne energije u Republici Srpskoj.

U aprilu ove godine, porodice u Republici Srpskoj najviše novca trošile su za nabavku prehrane 707,83 KM, za stanovanje i komunalne usluge 567,47 KM,  te za tekuće održavanje domaćinstva 106,67 KM. Nabavka obuće i odjeće u aprilu koštala je 138,79 KM, higijena i njega zdravlja 89,77 KM, prevoz 200,23 KM, te obrazovanje i kultura 82,65 KM.

Iz navedenih podataka jasno je u Republici Srpskoj potrebno što prije potpisati Opšti i granske kolektivne ugovore, te povećati plate i poboljšati životnog standard svim radnicima, kako bi se smanjio trend odlaska mlade, radno sposobne, kvalifikovane radne snage.

U fokusu aktivnosti u 2019. godini treba biti donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu, Zakona u posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS, Zakona o inspekcijama RS, Zakona o mobingu RS, te izradi Strategije bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu RS.