Састанак синдикалног одбора „МЕТАЛНО“ а.д. Зворник са директором предузећа

Састанак синдикалног одбора "МЕТАЛНО" а.д. Зворник са директором предузећа
Састанак синдикалног одбора "МЕТАЛНО" а.д. Зворник са директором предузећа

Дана 07.08.2019. године одржана је проширена сједница Синдикалног одбора „МЕТАЛНО“ а.д. Зворник са директором предузећа.

Састанку су присуствовали Борко Поповић директор предузећа, Љубинко Мијић предсједник синдикалне организације, Жарко Батић, Драго Ристановић и Миладин Гајић čланови синдикалног одбора, Зоран Милутиновић, извршни секретар ССРС за Синдикални центар Зворник.
Састанку је присуствовао и Тане Пеулић, предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске.

На састанку је разговарано о стању у предузећу и његовој перспективи у наредном периоду с освртом на информацију о могућој продаји предузећа другом купцу.
Након исцрпне информације коју је поднио директор предузећа вођена је озбиљна расправа у којој су учествовали сви присутни. На састанку је донесен јединствен закључак који ће бити достављен већинском власнику предузећа и управном одбору са циљем очувања предузећа и свих радних мјеста у предузећу, који гласи:

Синдикални одбор захтјева у име свих запослених да у случају да већински власник донесе одлуку о продаји предузећа, да се одржи заједнички састанак на коме бих присуствовали, већински власник, купац предузећа, директор предузећа, синдикални одбор, извршни секретар ССРС за Регионални центар Зворник и предсједник Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске.

На том састанку би се донио Споразум који бих обезбедио даљи рад предузећа,задржао све запослене раднике са свим правима и обавезама предвиђеним Законом о раду и појединачним колективним уговором.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!