Sastanak sindikalnog odbora „METALNO“ a.d. Zvornik sa direktorom preduzeća

Sastanak sindikalnog odbora "METALNO" a.d. Zvornik sa direktorom preduzeća
Sastanak sindikalnog odbora "METALNO" a.d. Zvornik sa direktorom preduzeća

Dana 07.08.2019. godine održana je proširena sjednica Sindikalnog odbora „METALNO“ a.d. Zvornik sa direktorom preduzeća.

Sastanku su prisustvovali Borko Popović direktor preduzeća, Ljubinko Mijić predsjednik sindikalne organizacije, Žarko Batić, Drago Ristanović i Miladin Gajić članovi sindikalnog odbora, Zoran Milutinović, izvršni sekretar SSRS za Sindikalni centar Zvornik.
Sastanku je prisustvovao i Tane Peulić, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na sastanku je razgovarano o stanju u preduzeću i njegovoj perspektivi u narednom periodu s osvrtom na informaciju o mogućoj prodaji preduzeća drugom kupcu.
Nakon iscrpne informacije koju je podnio direktor preduzeća vođena je ozbiljna rasprava u kojoj su učestvovali svi prisutni. Na sastanku je donesen jedinstven zaključak koji će biti dostavljen većinskom vlasniku preduzeća i upravnom odboru sa ciljem očuvanja preduzeća i svih radnih mjesta u preduzeću, koji glasi:

Sindikalni odbor zahtjeva u ime svih zaposlenih da u slučaju da većinski vlasnik donese odluku o prodaji preduzeća, da se održi zajednički sastanak na kome bih prisustvovali, većinski vlasnik, kupac preduzeća, direktor preduzeća, sindikalni odbor, izvršni sekretar SSRS za Regionalni centar Zvornik i predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske.

Na tom sastanku bi se donio Sporazum koji bih obezbedio dalji rad preduzeća,zadržao sve zaposlene radnike sa svim pravima i obavezama predviđenim Zakonom o radu i pojedinačnim kolektivnim ugovorom.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!