Рад на дане празника и друге дане за које се по закону не ради, Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС

Рад на дане празника и друге дане за које се по закону не ради, Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС
Рад на дане празника и друге дане за које се по закону не ради, Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС

Синдикату трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске обратио се велики број радника – чланова Синдиката, у вези рада на дане републичких и вјерских празника.

Како бисмо заштитили и остварили  права радника – чланова Синдиката, достављамо вам мишљење везано за рад на дане републичких и вјерских празника:

Наиме, Законом о празницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07) одређени су републички празници :

а) Нова година, 1. и 2. јануар

в) Међународни празник рада, 1. и 2. мај

г) Дан побједе над фашизмом, 9. мај

д) Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, 21. новембар,

и вјерски празници:

а) православни Божић,

б) католички Божић,

в) Курбан-бајрам,

г) православни Велики петак,

д) православни Васкрс,

ђ) католички Велики петак,

ж) католички Ускрс,

з) Рамазански бајрам.

Православни Божић и католички Божић празнују се по два дана, први и други дан празника, с тим да се православни Божић и католички Божић празнују на Бадњи дан и дан Божића.

Православни Велики петак и католички Велики петак празнују се по један дан.

Поред права на републичке и вјерске разнике, горе наведеним Законом дефинисано је да грађани имају право на плаћено одсуство с посла, по властитом избору, до два дана у току календарске године, на дане својих осталих вјерских празника (слава и сл.).

Такође, чланом 2. Одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику („Службени гласник Републике Српске“, број:53/16), коју је донијела Влада Републике Српске, дефинисано је да се основна плата радника увећава најмање за 40% за рад на дане државног празника и друге дане у које се не ради.

С тим у вези, радници који су радили на дан републичког празника или свој вјерски празник имају право на дневницу увећану  за 40%, док радници који нису радили  имају право на накнаду плате у износу од 100%, односно плаћену дневницу за тај дан.

Тачније, радници који раде на дан свог вјерског празника имају право на дневницу увећану за 40 % , док сви остали који су радили, а није њихов вјерски празник, имају дневницу за редован рад.

Препоруке Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске су сљедеће:

  1. да се на дане републичких и вјерских празника не ради;
  2. уколико је неопходно да се ради на вјерски празник, онда да раде радници других вјера, чији није празник;
  3. уколико радник ради на дан републичког или свог вјерског празника, послодавац је обавезан да раднику, у складу са законским прописима, исплати дневницу увећану за 40 %.

Предсједник СТУД РС

Горан Савановић

Документ можете преузети овдје


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!