Rad na dane praznika i druge dane za koje se po zakonu ne radi, Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS

Rad na dane praznika i druge dane za koje se po zakonu ne radi, Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS
Rad na dane praznika i druge dane za koje se po zakonu ne radi, Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS

Sindikatu trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske obratio se veliki broj radnika – članova Sindikata, u vezi rada na dane republičkih i vjerskih praznika.

Kako bismo zaštitili i ostvarili  prava radnika – članova Sindikata, dostavljamo vam mišljenje vezano za rad na dane republičkih i vjerskih praznika:

Naime, Zakonom o praznicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07) određeni su republički praznici :

a) Nova godina, 1. i 2. januar

v) Međunarodni praznik rada, 1. i 2. maj

g) Dan pobjede nad fašizmom, 9. maj

d) Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, 21. novembar,

i vjerski praznici:

a) pravoslavni Božić,

b) katolički Božić,

v) Kurban-bajram,

g) pravoslavni Veliki petak,

d) pravoslavni Vaskrs,

đ) katolički Veliki petak,

ž) katolički Uskrs,

z) Ramazanski bajram.

Pravoslavni Božić i katolički Božić praznuju se po dva dana, prvi i drugi dan praznika, s tim da se pravoslavni Božić i katolički Božić praznuju na Badnji dan i dan Božića.

Pravoslavni Veliki petak i katolički Veliki petak praznuju se po jedan dan.

Pored prava na republičke i vjerske raznike, gore navedenim Zakonom definisano je da građani imaju pravo na plaćeno odsustvo s posla, po vlastitom izboru, do dva dana u toku kalendarske godine, na dane svojih ostalih vjerskih praznika (slava i sl.).

Takođe, članom 2. Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:53/16), koju je donijela Vlada Republike Srpske, definisano je da se osnovna plata radnika uvećava najmanje za 40% za rad na dane državnog praznika i druge dane u koje se ne radi.

S tim u vezi, radnici koji su radili na dan republičkog praznika ili svoj vjerski praznik imaju pravo na dnevnicu uvećanu  za 40%, dok radnici koji nisu radili  imaju pravo na naknadu plate u iznosu od 100%, odnosno plaćenu dnevnicu za taj dan.

Tačnije, radnici koji rade na dan svog vjerskog praznika imaju pravo na dnevnicu uvećanu za 40 % , dok svi ostali koji su radili, a nije njihov vjerski praznik, imaju dnevnicu za redovan rad.

Preporuke Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske su sljedeće:

  1. da se na dane republičkih i vjerskih praznika ne radi;
  2. ukoliko je neophodno da se radi na vjerski praznik, onda da rade radnici drugih vjera, čiji nije praznik;
  3. ukoliko radnik radi na dan republičkog ili svog vjerskog praznika, poslodavac je obavezan da radniku, u skladu sa zakonskim propisima, isplati dnevnicu uvećanu za 40 %.

Predsjednik STUD RS

Goran Savanović

Dokument možete preuzeti ovdje