Povećava se broj sindikalnih organizacija

Povećava se broj sindikalnih organizacija
Povećava se broj sindikalnih organizacija

Od početka godine pojačali smo rad u sindikalnim organizacijama naše regije, jer bez sindikalne podrške nijedan pojedinac u bilo kojem kolektivu ne može ostvariti svoja elementarna prava, kaže Željko Nedić, sekretar Regionalnog sindikalnog centra Bijeljina, ističući podatak da se na području Regionalnog sindikalnog centra Bijeljina povećava broj sindikalnih organizacija, što je potvrda dobrog rada bijeljinskog sindikata.

Nedić ističe da je početkom godine intenzivirana i edukacija predsjednika sindikalnih organizacija, u smislu prepoznavanja uloge sindikata i vlastite uloge u sindikalnom radu i organizovanju.

“Od prošle godine evidentno je da je Savez sindikata Republike Srpske puno toga uradio na planu zaštite prava radnika, počevši od povećanja minimalne cijene rada, pa do ostalih pogodnosti za sve zaposlene. Naravno, insistiralo se i na kolektivnom pregovaranju koje je svojevremeno bilo osporeno. Na taj način lakše se dolazi do rješavanja problema na relaciji radnik – poslodavac. Mnogi još uvijek ne žele da pregovaraju na takav način, ali, mi smo uporni i insistiramo na potpisivanju kolektivnog ugovora između radnika i poslodavca u svakom preduzeću.

Nastavljen postupak sindikalizacije

Na području ove regije nastavljamo postupak sindikalizacije, kako mi to operativno zovemo, tako da smo početkom maja formirali dvije nove sindikalne organizacije. Radnici su insistirali na sindikalnom organizovanju i iskazali su povjerenje u rad sindikata, te je to i bio znak da se i mi maksimalno uključimo i pomognemo im oko sindikalnog organizovanja. Mi se ne zaustavljamo na tome, već i dalje radimo na formiranju novih sindikalnih organizacija na ovoj teritoriji”, kaže Nedić, najavljujući u skorije vrijeme formiranje novih sindikalnih organizacija u Bijeljini.

Sindikalno organizovano 5.700 radnika

Nedić kaže da je na području Regionalnog sindikalnog centra Bijeljina sindikalno organizovano 5.700 radnika u preduzećima i ustanovama koje zapošljavaju ukupno oko 7.100 zaposlenih radnika.

“ U privatnom sektoru još uvijek se radnička prava ne poštuju u dovoljnoj mjeri, bez obzira da li je riječ o muškoj ili ženskoj populaciji radnika. U sektoru trgovine izborili smo se za neradnu nedjelju, ali još uvijek ima puno problema u velikom broju privatnih preduzeća koji duboko zadiru u elementarna prava radnika”, kaže Željko Nedić, sekretar Regionalnog sindikalnog centra Bijeljina.

Izvor: www.bijeljina.com


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!