Održan sastanak u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS

Održan sastanak u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS
Održan sastanak u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske je 19. maja 2023. godine održan sastanak predstavnika preduzeća „UNIS“ Derventa i  ministra Danijela Egića.  Na sastanku su bili prisutni stečajni upravnik Dragan Danilović, član Odbora povejrilaca i predsjednik Sindikalne organizacije Radosava Milanković, član sindikata Branko Kulaga i sekretar Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.

Na sastanku je bilo riječi o povezivanju staža za zaposlene radnike ovog preduzeća, koje je u stečaju. Stečajni upravnik preduzeća „UNIS“ Derventa Dragan Danilović je na sastanku obrazložio podneseni zahtjev i zamolio nadležne da se istom udovolji kako bi radnici riješili svoj status, podsjećajući  da se dug prema zaposlenim radnicima kreće pojedinačno od 150,00 KM pa naviše. Sekretar Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peulić je upoznao ministra i njegove saradnike sa Zaključkom Republičkog odbora ovog sindikata, kojim se traži da se radnici preduzeća „UNIS“ Derventa stave u ravnopravan položaj kao i svi ostali radnici preduzeća nad kojima je provedem stečajni postupak.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu održe konsultacije resornih ministara zaduženih po Zaključku Vlade od 03.09.2020.godine u cilju mogućeg pozitivnog rješenja ovog pitanja.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!